Ιδιαίτερα Αγγλικά

Ιδιαίτερα Αγγλικά

Τα ιδιαίτερα αγγλικά πιστεύουν πολλοί ότι είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπος εκμάθησης. Αυτό το άρθρο κάνει μία συγκριτική ανάλυση των δύο δημοφιλέστερων μεθόδων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Της online και της δια ζώσης διδασκαλίας.